VECTO weer een stap dichterbij

Volgens een schrijven van ACEA, de overkoepelende organisatie die de truckindustrie in Brussel vertegenwoordigt, zijn de lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over een methode om de CO2 uitstoot van bedrijfswagens vast te stellen. Op die manier ontstaat een 'milieulabel' voor elke truck, waarbij rekening is gehouden met de opbouw of uitvoering van het betreffende voertuig. 

Van alle bedrijfsvoertuigen die in Europa de weg op komen wordt de exacte CO2 uitstoot berekend. Nu was hier al overeenstemming over. Echter de Europese Commissie wilde grenswaarden aan die uitstoot leggen, tegen de zin van de industrie. De industrie zegt dat er een sterk competitief effect uitgaat van het fenomeen CO2 uitstoot, omdat de klant van de vervoerder, nu eenmaal eist dat het vervoer zo duurzaam en schoon mogelijk gebeurt. Het rekenprogramma heeft de Europese Commissie in samenwerking met de truck industrie ontworpen en uitvoerig getest. Dit programma heet Vecto, wat staat voor Vehicle Energy Consumption Tool.

Naar verwachting zal Vecto in 2019 toegepast gaan worden op zwaardere trucks. In een later stadium volgen aparte metingen en vaststellingen voor lichtere trucks en uiteindelijk ook voor trailers en aanhangwagens. 

DEEL HET