Vecto weer stap dichterbij

Het voorstel van de Europese Commissie voor de certificering van de CO2-uitstoot van vrachtwagens is onlangs aangenomen in de TCMV vergadering (Technical Commitee on Motor Vehicles). Dit betekent dat vrachtwagens in 2019 moeten worden voorzien van een waarde voor de CO2-uitstoot welke middels certificering is vastgelegd. Deze wordt bepaald met behulp van de 'VECTO' simulatietool. De standaard trekker-opleggers en bakwagens zijn als eerste aan de beurt voor de certificering, aldus TNO.

Stapsgewijs volgen daarna de andere categorieën, zoals lichtere trucks, bussen en trailers en chassis-cabines. Met het bekrachtigen van het voorstel van de Europese Commissie wordt de weg vrijgemaakt voor wat TNO noemt 'de regulering van de CO2-emissie van het wegtransport'. TNO ondersteunt deze ontwikkeling van regulering vanuit het 'Low Carbon Heavy Duty Transport'-programma binnen de roadmap 'Mobiliteit & Logistiek'.

Naast een strategie voor brandstoffen en de optimalisatie van logistieke ketens, is deze maatregel volgens TNO een belangrijke schakel in de integrale aanpak voor het verlagen van de broeikasgasemissies van het wegtransport. Verder worden vanaf 2020 de CO2-emissies van alle in de EU geregistreerde vrachtwagens vastgelegd en gerapporteerd, om de ontwikkeling van de CO2-uitstoot van vrachtwagens te volgen.

Momenteel onderzoekt de EC de mogelijkheden voor een CO2-norm voor vrachtwagens. De Europese Commissie verwacht volgend jaar met een voorstel te komen. TNO Sustainable Transport and Logistics voert in dit kader een project voor de EC uit in samenwerking met de ICCT (International Council on Clean Transportation), de TU-Graz en CE-Delft.  

DEEL HET