Volvo komt volgend jaar met elektrische trucks

Volvo Trucks zegt volgend jaar elektrische trucks te willen gaan verkopen in Europa. De eerste trucks van dit type worden dit jaar al in gebruik genomen door geselecteerde referentieklanten. Het is duidelijk dat Volvo in hetzelfde jaar waarin Tesla de markt op wil komen alsmede Nikola, een antwoord klaar wil hebben. Ook Daimler en MAN verwachten over een jaar concreter te worden met hun projecten.

Elektrische trucks bieden volgens Volvo nieuwe logistieke mogelijkheden. Er kunnen meer transporten 's nachts worden uitgevoerd zodat minder trucks ruimte op de weg innemen in de spits.

“Elektromobiliteit is geheel in lijn met de zienswijze van Volvo Trucks voor duurzame stedelijke ontwikkelingen met nul uitstoot op de lange termijn”, zegt Claes Nilsson, President Volvo Trucks.

“Als elektrisch aangedreven en stille trucks worden gebruikt voor goederentransporten in stedelijke gebieden, kunnen we verschillende uitdagingen tegelijkertijd aan. Zonder storende geluiden en uitlaatgassen is het mogelijk om ook in de meer gevoelige stadskernen te leveren. Transport kan zo ook plaatsvinden in de minder drukke perioden, zoals 's avonds laat of 's nachts. Zo worden de wegen overdag tijdens de spits minder belast en is de inzet van het wegennetwerk en de voertuigen veel efficiënter dan nu”, aldus Claes Nilsson.

Nachtwerk

In het onlangs uitgevoerde project Off Peak City Distribution van de stad Stockholm en het KTH Royal Institute of Technology zijn de effecten bestudeerd van nachtelijke goederentransporten in het centrum van Stockholm. Omdat de trucks niet in de spits hoefden te rijden, werden de transportopdrachten in een derde van de normale tijd voltooid.

Om de kwaliteit van het leven in de stedelijke omgeving te verbeteren, moeten we overstappen op duurzamere transportoplossingen, zegt Volvo. Met een goed ontwikkelde logistiek en een efficiënter gebruik van de wegen in de avond en nacht kunnen veel kleinere voertuigen ook worden vervangen door een paar grote, wat minder uitstoot en verkeer oplevert. Een distributietruck heeft iets meer dan tien keer de laadcapaciteit van een doorsnee bestelwagen. Als een groot deel van de transporten kan worden uitgevoerd als er minder mensen op de weg zijn, vermindert ook het risico op ongevallen significant, aldus Volvo.

“Onze technologie en kennis van elektromobiliteit zijn gebaseerd op bewezen commerciële oplossingen die al worden gebruikt in elektrische Volvo-bussen en oplossingen die al in 2010 werden geïntroduceerd in de hybride trucks van Volvo. We werken nauw samen met klanten, steden, leveranciers van oplaadinfrastructuur en andere belangrijke partijen om het vereiste raamwerk voor elektrische trucks op te zetten”, zegt Volvo.

Verstedelijking                                                                     

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN zal in 2030 60 procent van de wereldbevolking – circa 5 miljard mensen – in steden wonen. Dat is een toename met meer dan 1 miljard ten opzichte van de huidige situatie. Het snelle tempo van de urbanisatie stelt immense eisen aan de verkeerssystemen, die in veel gevallen nu al niet meer aan de vraag kunnen voldoen. Binnen de EU wordt geschat dat congestie en samenhangende verkeersproblemen circa 100 miljard euro per jaar kosten.

DEEL HET

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten