Vos Logistics test dubbele megatrailer-combi in Zweden

Vos Logistics wil in Zweden gaan rijden met twee megatrailers die tezamen één combinatie vormen van 32 meter. Zoals bekend rijden er in Zweden al enkele van zulke combinaties tussen Malmö en Stockholm. Blijkbaar is de Zweedse overheid niet te beroerd om ook buitenlandse bedrijven aan die test te laten deelnemen.

Sommige Nederlandse bedrijven, Vos Logistics is er één van, koppelen in Zweden al combinaties waardoor er een LZV van 25,25 meter ontstaat. Dit koppelen kan pas in Zweden, omdat LZV op de Noord Duitse wegen nog altijd verboden zijn. Scania is een van de partijen geweest die hun medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van deze praktijktest. Vos Logistics mag in principe tot eind 2017 rijden met deze combinatie van de Zweedse overheid.

 

Verwacht wordt dat het brandstofverbruik toe zal nemen, maar die toename weegt niet op tegen de besparing aan CO2-reductie, zegt Vos Logistics. 

DEEL HET