Zonnecel zet CO2 om in brandstof

Wetenschappers van de Amerikaanse Universiteit van Illinois zoeken naar een katalysator die het mogelijk maakt om atmosferische CO2 om te zetten in een brandstof, op een efficiënte en goedkope manier.

Om dit te bereiken wordt er gewerkt met compounds met een nanostructuur, zoals transitie metaal dichalcogenide, ook wel TMDC genoemd. Zo'n stof, genoemd nanoflake tungsten diselinide, blijkt wanneer deze in aanraking komt met water en een ionische vloeistof als elektrolyt, duizend keer sneller CO2 omzet dan andere, veel duurdere technologieën. Deze techniek zou verder een factor 20 goedkoper zijn.

De zonnecel die dit mogelijk maakt bestaat grotendeels uit het 'normale' silicium opgebouwd en telt drie photovoltaïsche cellen. Hierbij bevindt zich genoemde legering op de kathodische zijde en een kobaltoxide in potassium fosfaat aan de anodekant.

Wanneer er 100 Watt per vierkante meter licht op de cel komt, ontstaat een chemische reactie waarbij waterstof en koolmonoxidegas door de kathode geproduceerd worden. Aan de andere kant ontstaan zuurstof en waterstof ionen. De reactie maakt synthetisch gas, wat als brandstof kan dienen. 

DEEL HET