Huisvuilauto's op waterstof de weg op

Baetsen-Groep en Cure Afvalbeheer gaan afval inzamelen met een waterstof aangedreven inzamelvoertuig, gebouwd door E-Trucks Europe, in de regio Eindhoven.

Deze praktijkproef is de eerste in een reeks van 10 van zulke proeven in Europese steden. Baetsen-Groep en Cure Afvalbeheer investeerden in deze zero-emissie voertuigen. De voertuigen werden gebouwd door het Kempische E-trucks Europe, met ondersteuning van Hydrogenics. Beide waterstoftrucks zijn volgens de betrokkenen de eersten in Europa (samen met een truck in Groningen), die een kenteken kregen en die in de normale dienstregeling van de afvalinzameling gaan meedraaien. De bouw en demonstratie van deze vuilniswagens valt binnen het project Life ‘N Grab Hy!, dat gecoördineerd wordt door WaterstofNet.

Gezonde leefomgeving

De Europese Commissie stelt steeds striktere milieueisen aan voertuigen, waaronder het terugdringen van emissies (uitstoot van CO2, fijnstof) in de transportsector. Dit heeft ook impact op de inzameling van het huishoudelijke afval. Voor de inzameling hiervan rijden er vrachtwagens door woonwijken en door het buitengebied. Dat heeft invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en die willen wij graag zo hoog mogelijk houden. De investeringen in deze trucks zijn volgens de betrokkenen 'een mooi voorbeeld' op weg naar de realisatie van schoon transport en afvalinzameling in 2030.

Waterstof elektrisch

Vuilniswagens op waterstof zijn elektrisch aangedreven voertuigen die waterstof tanken. De waterstof wordt opgeslagen in een tank (350 bar). In een brandstofcel wordt elektriciteit opgewekt, uit waterstof en lucht, die wordt gebruikt om het batterijpakket van de truck tijdens het rijden bij te laden. Na twee dagen afval inzamelen wordt in slechts 10 minuten het voertuig weer volgetankt op het tankstation van WaterstofNet op de Automotive Campus in Helmond. Vervolgens kan het voertuig weer twee dagen autonoom zijn werk doen. 

DEEL HET