‘Het schiet nog niet op met de transitie’

In navolging van ING, dat eerder een rapport uitbracht waarin dit ter sprake kwam, komt nu ook ABN AMRO met een rapport waaruit blijkt dat het nog niet wil vlotten met de transitie naar zero-emissieverver in onze binnensteden.

ING zegt dat betrokken bedrijven investeringen voor zich uitschuiven omdat elektrische trucks en ede bijbehorende laadinfra nog flink aan de prijs zijn. Het zal ook nog enige tijd duren eer de productie van elektrische trucks serieus op gang komt.

Volgens ABN AMRO ‘is er nog een lange weg te gaan’ om tot emissievrije stadsdistributie te komen. Daarbij wijst deze bank erop dat de 25 gemeenten die een zero-emissie zone willen., hierover nog geen gedetailleerde plannen hebben bekend gemaakt. Dat is lastig voor bedrijven en al helemaal voor die vervoerders, die in meerdere steden komen. Het zou dus logisch zijn wanneer er een landelijke richtlijn zou zijn voor eisen aan zero-emissiezones.  

De bank somt nog enkele hindernissen op voor bedrijven die om willen schakelen neer zero-emissie distributie: De aanschafkosten van elektrische voertuigen zijn nog te hoog en is de actieradius te laag. Voor de hoge aanschafkosten zijn de subsidies niet toereikend en het budget dat de overheid beschikbaar heeft gesteld is te klein. De overheid kan de transitie naar elektrische transportmiddelen versnellen door het budget voor de AanZET-regeling te verhogen. Ook moeten transportbedrijven de komende jaren afspraken maken met verladers over prijsverhogingen. De actieradius van voertuigen wordt steeds hoger, waardoor ondernemers geneigd zijn de investering uit te stellen. Tot slot maken de meeste transportbedrijven zich zorgen over de netcapaciteit en beschikbaarheid van laadinfrastructuur, aldus ABN AMRO.    

DEEL HET

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten