EP besluit tot forse CO2 reductie

Het Europese Parlement vindt dat de truckindustrie meer vaart moet maken dan de Europese Commissie met CO2 reductie. Gisteren, 14 november, stemde het parlement voor sterkere reductie van CO2 uitstoot. Dat betekent dat in 2025 nieuwe vrachtwagens 20% minder CO2 mogen uitstoten ten opzichte van 2019, en dat die waarden in 2035 35% lager moeten zijn. Het voorstel van de Commissie lag duidelijk lager, resp. 15 en 30%.

Parlementsleden gaan er vanuit dat transportbedrijven meer voertuigen in de vloot zullen opnemen met een alternatieve aandrijflijn, zoals LNG, hybride of vol elektrisch. De lidstaten moeten nog reageren op de gang van zaken.

Industrie kritisch

Bij monde van lobbyclub Acea heeft de industrie kritisch gereageerd op de stemming in het parlement. "De leden van het parlement gaan voorbij aan het feit dat het potentieel voor het grootschalig elektrificeren van trucks veel kleiner is dan voor auto's. De kosten zijn veel hoger, de actieradius veel geringer en de infrastructuur om te kunnen opladen is sterk onvoldoende, vooral langs snelwegen. Verder zijn klanten terughoudend", aldus Acea in een reactie.

De Duitse RAI, de VDA, gaat nog een stapje verder. Zij speculeert openlijk op het bankroet van truckfabrikanten die ten onder zullen gaan aan boetes die niet naar verhouding zijn. De nu opgelegde reductie-eisen gaan aan de technische en economische realiteit voorbij," zegt voorzitter Bernhard Mattes.

DEEL HET