EU: Toch forsere reductie CO2 uitstoot

Vanochtend bleek uit een stemming in het Europese Parlement, dat zij een sterkere reductie van CO2 uitstoot wil, dan de Europese Commissie eerder voorstelde. Tot 2025 moet de uitstoot van CO2 van auto's en bestelauto's 20% bedragen en tot het jaar 2030 zelfs 40%.

Milieu-organisatie Transport & Environment zegt de uitkomst van de stemming te verwelkomen, maar zegt ook dat de reductie als afgesproken, onvoldoende is om de in Parijs gemaakte klimaat-afspraken te kunnen nakomen. De Commissie had minder reductie voorgesteld, vooral onder de druk van de Duitse autolobby. Daaruit volgde een compromisvoorstel, dat nu door het parlement is weggestemd. 

DEEL HET