Koopman met elektrische Maxus in Groningen

Koopman TransMission heeft een elektrisch aangedreven bestelauto in gebruik genomen voor het afleveren van stukgoed in de binnenstad van Groningen. Het voertuig werd onthuld door wethouder Paul de Rook en Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Het bedrijf neemt daarmee het voortouw in het plan voor emissieneutraal vervoer in de binnenstad in 2025.

Convenant Duurzame Stadslogistiek

Vanaf 2025 mogen alle bedrijven in de Groninger binnenstad alleen nog bevoorraad worden door emissievrije voertuigen. Om dit te bereiken is het convenant Duurzame Stadslogistiek ondertekend. TLN-voorzitter Arthur van Dijk zegt blij te zijn met dit initiatief van de stad Groningen. “We hebben in maart van dit jaar in Den Haag een zelfde convenant ondertekend. Heel goed dat Groningen nu volgt.” Van Dijk gaf in de provinciehoofdstad aan dat het belangrijk is om nu het gebied te definiëren dat vanaf 2025 geldt als zero-emissie gebied. “Dan is duidelijk om welke vrachtvolumes het gaat en kunnen ondernemers toewerken naar een rendabel businessmodel.“

Koopman als hub voor binnenstad

In het convenant Duurzame Stadslogistiek staan niet alleen afspraken over emissieneutraal transport, maar ook over bundeling van goederen. Harm Koopman, directeur, over de rol van Koopman TransMission: “Op dit moment functioneert onze vestiging in Noordhorn al als hub voor diverse andere vervoerders. Wij verzamelen de goederen en brengen ze vervolgens emissievrij én efficiënt naar de binnenstad. Iedere dag weer hebben wij minimaal 100 zendingen voor de binnenstad. Hierdoor zijn onze wagens altijd optimaal beladen. Zo beperken we het aantal verkeersbewegingen in de binnenstad van Groningen. We zijn nu met één voertuig begonnen maar zien dit als een opstap naar een verdere uitrol in de toekomst.”

Bio-brandstof

Eerder deze maand nam Koopman op de vestiging Nijkerk een tankinstallatie in gebruik voor de bio-brandstof HVO. Ook hiermee verwacht Koopman de CO2-footprint te verlagen.  De HVO-installatie van Koopman bevat pure HVO, geen mix van HVO met conventionele diesel. Bij het gebruik van pure HVO wordt per kilometer 89% minder CO2 uitgestoten dan met conventionele diesel.

DEEL HET