Maut in 2023 gerelateerd aan CO2 uitstoot

Het Duitse verkeersministerie heeft maatregelen voorbereid om te komen tot een reductie van CO2 -uitstoot van 42% tot het jaar 2030, het Nationaal Platform voor de Toekomst van Mobiliteit. In totaal zijn negentien maatregelen geformuleerd, waaronder een tarief per ton uitgestoten CO2.

Dat tarief zou 80 euro per ton CO2 moeten worden. Die komt bovenop grenswaarden voor CO2 uitstoot, waar in Brussel nu over onderhandeld wordt.  Een en ander zal ertoe leiden dat er vanaf 2023 een maut-staffel wordt geïntroduceerd die uitgaat van de CO2-uitstoot. Toevallig is dit ook het jaar waarin Nederland een kilometerheffing voor vrachtwagens van start gaat. Nu geldt de Euro-uitstootnorm nog als criterium. Duitsland wil een prijs van 80 euro invoeren per ton uitgestoten CO2. Voor trucks met een alternatieve aandrijving gaat een korting ingesteld worden die oploopt tot 75% van genoemde tachtig euro. Duitsland gaat zich verder inspannen voor uitbouw van het netwerk van tankstations waar LNG en waterstof getankt kan worden en er  komen meer elektrische oplaadpunten. De Duitse regering wil, naar we aannemen in samenwerking met Brussel, komen tot betere aerodynamica van trucks, wat een verdere brandstofbesparing moet opleveren.

Totale uitstoot

Wanneer we kijken naar de totale uitstoot van broeikasgassen in Duitsland, staat het verkeer op de derde plaats met 169 miljoen ton GHG, waarvan het overgrote merendeel CO2  betreft. Het totaal in Duitsland ligt rond de 900 miljoen ton.

DEEL HET