Alliantie tussen Ford en Volkswagen

Ford en Volkswagen hebben een alliantie gesloten over het gezamenlijk optrekken op het gebied van lichte bedrijfswagens. De bedrijven blijven beide zelfstandig maar ze gaan samen voertuigen ontwikkelen, te beginnen met een pickup. Die middelgrote pickup zou in 2022 op de markt moeten verschijnen. Verder zal Ford zich gaan richten op een grote bestelwagen terwijl Volkswagen de focus gaat richten op een kleinere besteller voor stadsdistributie.

Samen bouwden de beide merken vorig jaar zo’n 1,2 miljoen bedrijfswagens die over de hele wereld verkocht worden. Ford heeft jaren gekend dat het merk dat aantal bijna haalde met alleen de F150 pickup truck. Daarvan werden er ooit één miljoen exemplaren in een jaar gebouwd. Ford zal zich binnen de alliantie dan ook richten op het ontwikkelen en bouwen van pickup trucks voor beide merken.

Beide merken hebben een sterke aanwezigheid in de markt voor bestelwagens en pickup trucks. Ford met de verschillende Transit modellen en de Ranger en de F150 pickups, VW met de Caddy, de Transporter, de LT en de Amarok pickup. Beide merken verwachten een sterke groei in de vraag naar deze voertuigen in de komende vijf jaar. De alliantie moet er voor zorgen dat de ontwikkelingskosten afgewenteld kunnen worden op grotere aantallen. Dat is belangrijk want de ontwikkelingen met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame elektrische en autonome voertuigen vergt grote investeringen. Daarnaast kan er door de toenemende schaalgrootte efficiënter geproduceerd worden.

Beide merken benadrukken dat ze zelfstandig en los van elkaar op de markt actief zullen blijven en dat de specifieke merk eigenschappen en uitstraling in stand zullen blijven.

DEEL HET